Czyszczenie ciężkich frakcji olejowych

Posiadamy unikalne środki do przeprowadzania chemicznego czyszczenia ciężkich frakcji olejowych.

Sosujemy w naszych czyszczeniach ETI Cleaning & Gas Freeing Solution TM w połączeniu z preparatem ETI-980 HOU Scale Remover TM i środkiem powierzchniowo czynnym ETI-929 Surfactant TM mających na celu:

  • Neutralizację polimerowych kwasów siarkowych
  • Rozpuszczenie wszystkich osadów
  • Zemulgowanie węglowodorów.

Roztwór powoduje dezaktywację piroforycznych substancji i ma doskonałe właściwości usuwania polimerów.

Poprzez zastosowanie naszej technologii w procesie czyszczenia powstaje zemulgowany roztwór „pochłaniający” wszelkie osady i węglowodory oraz neutralizujący wszelkie gazy i kwasy. Pod koniec procesu czyszczenia, roztwór pozostawiony w zbiorniku zrzutowym, samoczynnie rozdzieli się na 2 warstwy: wodną i olejową. Pozwala to na zmniejszenie kosztów neutralizacji odpadów, gdyż woda może zostać spuszczona do oczyszczalni ścieków i tylko niewielka warstwa olejowa musi zostać zneutralizowana. (obok tego tekstu: czyszczenie.gif)

Proces neutralizacji i dekontaminacji kontrolujemy poprzez oznaczanie parametrów, które pozwalają kontrolować proces czyszczenia i gwarantują jego skuteczność. Oznaczamy:

  • chemiczne zapotrzebowanie tlenu
  • pH
  • potencjał redox
  • temperatura.