Czyszczenie układów alkilacji HF

EnvTech oferuje technologię równoczesnej neutralizacji i czyszczenia Instalacji Alkilacji HF, która może zostać wykonana w czasie 72 godzin. Po dokonaniu czyszczenia instalacja jest gotowa do natychmiastowej rewizji wewnętrznej i wykonania wszelkich prac remontowych.

Zalety czyszczenia jakie wynikają z zastowania technologii z zastosowaniem ETI Cleaning & Gas Freeing Solution TM to :

  • Neutralizacja urządzeń
  • Dekontaminacja i usunięcie gazów
  • Usunięcie osadów

Najważniejsze cechy charakteryzujące naszą technologię to:

  • Szybki i BEZPIECZNY proces neutralizacji instalacji poprzez zastosowanie silnych substancji buforujących
  • Oszczędności czasu potrzebnego na otwarcie urządzeń i kosztów z tym związanych poprzez usuniecie i neutralizację osadów i polimerów
  • Oszczędność czasu potrzebnego na czyszczenie i kosztów z tym związanych poprzez połączenie procesu czyszczenia z procesem neutralizacji
  • Produkt bezpieczny dla środowiska i zdrowia
  • Produkt nie powodujący korozji