Zrealizowane projekty

Czyszczenie wymienników płytowych

CZYSZCZENIE CHEMICZNE WYMIENNIKA A-250 firmy SeCeS-Pol Sp. z o.o. Gdańsk z zastosowaniem inhibitora kwaśnego trawienia ETI-916.

 

Płyty wymiennika ciepłej wody A-250 (wymiennik 97-o płytowy) przed czyszczeniem chemicznym. Płyty były zanieczyszczone głównie węglanem wapnia. Wmiennik zachował <10% przepływu.

Płyty wymiennika A-250 po przeprowadzonym czyszczeniu chemicznym z użyciem ETI-916.