Zrealizowane projekty

Czyszczenie wymienników grafitowych

CHEMICZNE CZYSZCZENIE GRAFITOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA TYPU RS i WT-RS firmy SGL CARBON GROUP DLA KGHM Polska Miedź SA.

Grafitowy wymiennik ciepła zanieczyszczony był osadami ciężkich metali oraz ich tlenkami.

Grafitowe wymienniki ciepła typu WT-RS - widok ogólny przed przeprowadzeniem chemicznego czyszczenia.

Czas czyszczenia wymiennika typu WT-RS sugerowany przez wykonawcę tego urządzenia to ok. 120h. Rzeczywisty czas rozpuszczania osadu można skrócić do 12 h. Po zakończeniu chemicznego czyszczenia wymiennik odzyskał 100% sprawność.

 Przed czyszczeniem chemicznym.

 

Po przeprowadzonym czyszczeniu chemicznym.