Zrealizowane projekty

Czyszczenie wymienników rurowych

CHEMICZNE CZYSZZCZENIE WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA „Atlas CopCo”

Na zdjęciach poniżej widać wymienniki będące elementami Kompresora ZR300-425. Wymienniki pracowały przez okres 4 lat- przestrzenie między rurowe zostały całkowicie „zaklejone” osadem.

Zdjęcia przedstawiają sytuację przed chemicznym czyszczeniem.

Po przeprowadzonym chemicznym czyszczeniu. Wymiennik odzyskał 100 % sprawność w czasie 72 h.