Doradztwo i nadzory


Doradztwo i nadzory

Oferujemy usługi doradztwa i nadzoru w zakresie:

 • Trawienia/czyszczenie (usuwanie produktów korozji, pasywacja, konserwacja):
  • kotłów wodnych i parowych
  • zbiorników i cystern,
  • hydraulicznych układów olejowych,
  • układów i instalacji technologicznych.
 • Chemiczne czyszczenie z osadów eksploatacyjnych:
  • wszelkich urządzeń będących w kontakcie z wodą i parą,
  • układów olejowych,
 • Odtłuszczanie, płukanie i filtracja urządzeń i instalacji hydrauliki olejowej.
 • Czyszczenie instalacji ciężkich frakcji olejowych
 • Czyszczenie układów alkilacji HF
 • Dekontaminacji i czyszczenia instalacji w zakładach petrochemicznych