Zrealizowane projekty

Do tej pory zrealizowaliśmy następujące prace chemicznego czyszczenia/trawienia:

  • kotły parowe nisko, średnio i wysokociśnieniowe
  • kotły wodne (małej i dużej mocy)
  • wymienniki i chłodnice różnych typów
  • instalacje przemysłowe
  • płaszcze wodne silników elektrycznych chłodzonych wodą
  • reaktory i aparaty chemiczne
  • zbiorniki i cysterny
  • instalacje hydrauliki ciśnieniowej
  • urządzenia/instalacje nietypowe